Smart City, ciutats intel·ligents i sostenibles

Cada vegada més les ciutats aposten per ser més sostenibles i habitables per als que hi viuen. És sabut que la tecnologia marca el camí per arribar a transformar-les. La digitalització fa que els elements que conformen aquests nuclis urbans puguin connectar-se entre si i millorar el benestar de les persones que hi viuen. Una Smart City és una ciudad intel·ligent, connectada i sostenible.

Què és una Smart City?

Una Smart City és una ciutat intel·ligent, és a dir, connectada per millorar el desenvolupament sostenible, ambiental, econòmic i social dels que l’habiten. D’aquesta manera s’aconsegueix augmentar el benestar de les generacions futures. La tecnologia juga un paper fonamental en el desenvolupament dels municipis, ajuden a crear espais més segurs, saludables, inclusius i eficients. D’aquesta manera s’aconsegueix que el desenvolupament de els persones i les empreses no posi en perill el futur dels recursos naturals disponibles. Les ciutats intel·ligents tenen una característica particular i és que utilitzen les TIC per millorar la gestió dels recursos i l’eficiència dels serveis.

Intel·ligència i sostenibilitat

Avantatges de les Smart City

Les ciutats intel·ligents es centren en quatre aspectes fonamentals: mobilitat, ciutadania, medi ambient i economia. D’aquests mateixos pilars es desenvolupen tasques tan importants com la gestió eficient d’electricitat i aigua, el control de la climatització en els edificis i l’adequada gestió dels residus. Pel que fa a la mobilitat, una smart city controla el trànsit, el nombre de places d’aparcament lliures i millora la seguretat dels vianants. Tot això va lligat a fomentar l’ús del transport públic i altres formes de mobilitat sostenible amb l’objectiu de reduir emissions de CO2 i estalviar energia.

Aquestes tecnologies fomenten la seguretat de les persones, no només en seguretat vial. També a través de control d’aforaments, videovigilància, prevenció d’incendis, accés a recursos hospitalària i podent controlant la qualitat de l’aigua i l’aire. Es millora també l’accessibilitat dels habitants als serveis públics i els permet interactuar amb el que està passant al seu voltant, fomentant una gobernança transparent.

Dades en temps real

La digitalització és la base de les ciutats intel·ligents

Una Smart City es construeix sobre les noves xarxes d’internet mòbil, sobretot a la xarxa d’última generació 5G. En l’aspecte urbà, la connectivitat dels dispositius té una gran importància ja que permet la comunicació entre ells, l’emissió i la recepció de dades. Aquesta informació s’ordena i es classifica gràcies al Big Data, que té la capacitat d’analitzar grans volums de dades en temps real per obtenir tendències i avançar solucions. D’aquesta manera es prenen decisions més encertades.

Gràcies a aquestes eines és possible optimitzar la mobilitat a través de la gestió dels trànsit en funció de l’estat de les vies, una millora de la gestió dels recursos o una major accessibilitat als serveis. La possibilitat que tenen els ciutadans de connectar directament amb els governs és molt més fàcil, per tant, poden estar més a prop del que els preocupa ja que les dades que s’aporten són transparents.

Des de Vialview aportem les millors solucions tecnològiques al servei de l’administració local, d’aquesta manera ajudem als municipis a que siguin més intel·ligents i sostenibles.