AJUDA AL COS POLICIAL

Incrementa la seguretat dels cuitadans

Prevenció de delictes

Millora en les investigacions policials

Coordinació de la policia entre diferents municipis

Ràpida resposta davant d'actes delictius

Gestió del trànsit i reducció d'accidents

El desenvolupament tecnològic permetrà la implementació de noves eines que ajudaran als cossos policials a tenir espais públics segurs.

La mobilitat i seguretat viària és un factor molt important a un municipi, és per això que contribuïm a vetllar perquè la mobilitat dins dels municipis sigui el més segura possible.

La tendència actual de la població és centralitzar-se als nuclis urbans, cosa que suposa un alt creixement de moviment dels ciutadans en diferents mitjans (motocicletes, cotxes, patinets, camions, autobusos, vianants…). Això porta a molts problemes directes i indirectes de transport i infraestructura.

VialView Analytics

La millor solució per analitzar

el trànsit i detectar infraccions

Necessites més informació?

Contacta’ns sense compromís i t’informarem de tot el que necessitis. Estarem encantats de parlar amb vosaltres.